• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Publish with us

  Read Book Online
 •  Read EPUB Now
 • Högskolans ansvar

  Principer för utveckling av den högre utbildningen

  Andrew Casson

   Read Book
   Download

  What should a university be? How can universities make a sounder and more lasting contribution to better lives and better societies in a globalised world? From a Swedish perspective, this new book challenges current ideas about what higher education is for. It presents fifteen principles for future development that range from a discussion of the nature of knowledge to the responsibility of the university in the development of society. Universities must become better at allowing and encouraging students to develop independence of thought and action through self-formation, bildung, and personal growth rather than merely preparing them for a specific job, the books says, using a historical perspective to consider these issues.

  This book is written in Swedish:
  Vad bör en högskola vara? Högskolans ansvar ifrågasätter nutidens dominerande uppfattningar om vad den högre utbildningen ska syssla med och hur den ska vara utformad. Boken presenterar femton principer för radikal förändring i allt från kunskapssyn till den högre utbildningens ansvar för samhällets framtida utveckling. Högskolor och universitet borde bättre kunna utnyttja de enorma kunskapsresurser de besitter för att ta sig an de stora samhällsutmaningarna. De måste också se till att studenter får utveckla styrka och självständighet i tanke och handling genom en tydligare fokus på bildning och personlig växt och inte bara förbereda dem för de första åren i ett framtida jobb. Framtidens samhälle kommer att kräva att alla medborgare får tillgång till högre utbildning, rätt utformad, återkommande genom hela livet.

  Table of Contents

  Högskolans ansvar TOC

  • Kunskap omfattar fakta, förståelse, förmågor och omdöme. Högskolans uppgift är att utveckla all fyra, men främst omdömet

  • Högskolans främsta utbildningsgrund bör vara den jämlika dialogen, inte förklaringen; dess främsta utbildningsform seminariet, inte föreläsningen

  • Språket är tankens viktigaste verktyg och att odla en kritisk språkförmåga tillhör högskolans viktigaste uppgifter

  • Den högre utbildningens främsta syfte är inte ekonomisk tillväxt utan att alla människor ska kunna utveckla de handlingsförmågor de behöver för ett gott liv

  • Högskolan har ett ansvar att aktivt verka för humanitära och demokratiska värderingar, social och ekonomisk rättvisa

  • Högskolan bör driva kunskapsutvecklingen och utveckla handlingsförmågor för att möta de globala utmaningarna

  • Akademin bör premiera sätt att förena humanvetenskapen och naturvetenskapen i att gripa sig an mänsklighetens utmaningar

  • Högskolans viktigaste bidrag till den regionala utvecklingen sker genom akademiska yrkesutbildningar i partnerskap

  • Forskningens främsta syfte är inte innovationer utan förmågor

  • Samtliga medborgare bör återkommande få delta i högre utbildning genom hela livet

  • Högre utbildning bör ha större variation med gemensamma syften och sammanlänkad struktur: den bör sträva efter såväl akademiska som bildningsmässiga och yrkesrelaterade framsteg hos studenten

  • Högskolan är inte ett företag, studenter inte dess kunder och konkurrens inte dess drivkraft

  • Högskolan ska vara ett föredöme i att visa tillit till sina professionella medarbetare

  • När högskolan fördelar sina resurser, ska den prioritera utbildningens behov framför administrationens

  • Högskolan ska vara drivande såväl i tillämpningen av informations- och kommunikationsteknologier som i förståelsen av deras verkan hos människan och i samhället

  Hide Table of Contents

  Keywords:

  Philosophy of education Higher education policy development Higher education and society Higher education design and administration 

  Metrics:

  53
  epub
  views
  50
  pdf
  downloads
  9
  epub
  downloads
  3
  mobi
  downloads
  How to cite
  Casson, A. 2015. Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre utbildningen. London: Ubiquity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.5334/bap
  License

  No license information is available about this publication.

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on 28 Aug 2015

  Language
  Swedish


  ISBN
  Hardback978-1-909188-49-5

  DOI
  http://dx.doi.org/10.5334/bap


  MARC Record
  The MARC Record for this book will be available shortly.

  comments powered by Disqus