• Part of
  Ubiquity Network logo
  Join Mailing List Publish with us

  Viewing Metrics for Chapter:

  Högskolan har ett ansvar att aktivt verka för humanitära och demokratiska värderingar, social och ekonomisk rättvisa

  None

  Chapter from the book: Casson, A. 2015. Högskolans ansvar: Principer för utveckling av den högre utbildningen.


   Return to Chapter

   Return to Book